หน้าแรก
  ความเป็นมา
บริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในเครือน่ำเฮงกรุ๊ป เกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะสนองตอบวัตถุดิบเพื่อสร้างความมั่นใจทั้งในเรื่องคุณภาพ ปริมาณและการส่งมอบ ให้กับบริษัทน่ำเฮงคอนกรีต(1992) จำกัด ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรม เพื่อการก่อสร้างโดยทั่วไปด้วย โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่ 7/2 หมู่ที่ 6 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี บนเนื้อที่ 127 ไร่ บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 175 ล้านบาท และมีกำลังการผลิต 1,200 ตันต่อชั่วโมง บริษัทมีแหล่งสัมปทานหินปูน จำนวนหลายร้อยไร่ ที่มีปริมาณหินปูนที่จะใช้ได้เป็นเวลายาวนาน ซึ่งเป็นแหล่งหินปูนคุณภาพดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ตามมาตราฐาน ASTM C33 รวมถึงผลิตภัณฑ์หินเกล็ด หินฝุ่น หินคลุก เพื่อใช้ในกิจกรรมอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทน่ำเฮงศิลา จำกัด เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ จากผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างและ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพราะมั่นใจในคุณภาพปริมาณและการส่งมอบที่ลูกค้าพึงพอใจอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
หิน-20+4หินที่มีขนาดเล็กกว่า 20 มิลลิเมตร และขนาดโตกว่า 4 มิลลิเมตร ที่สามารถลอดผ่านตะแกรงทดสอบ 3/4 นิ้วได้ เหมาะสำหรับเป็นส่วนผสมคอนกรีต โดยเฉพาะคอนกรีตผสมเสร็จ
หิน-12+4หินที่มีขนาดเล็กกว่า 12 มิลลิเมตร และขนาดโตกว่า 4 มิลลิเมตร ที่สามารถลอดผ่านตะแกรงทดสอบ 1/2 นิ้วได้ เหมาะสำรหรับเป็นวัตถุดิบในการผสมปูนซีเมนต์
หิน-4หรือหินฝุ่นหินที่มีขนาดเล็กกว่า 4 มิลลิเมตร ที่สามารถลอดผ่านตะแกรงทดสอบ 4 มิลลิเมตรได้ เหมาะสำหรับเป็นวัตถุดิบในการทำอิฐบล็อค หรือ Asphalt
หินคลุกหินที่มีดินผสมอยู่ สามารถผ่านตะแกรงทอสอบ 32 มิลลิเมตรได้เป็นผลพลอยได้ของกระบวนการผลิตหิน เหมาะในการนำไปบดอัดทำถนน
เครื่องจักรและเทคโนโลยีอันทันสมัย
บริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด เป็นโรงงานย่อยหินที่ทันสมัยที่สุด โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จากประเทศออสเตเลีย ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตจะถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบ PLC Series 7 นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสภาวะแวดล้อม ด้วยการลงทุนอย่างเต็มที่ในเครื่องจักร สำหรับกำจัดฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ มิให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงจนเป็นที่ทราบกันดีว่าโรงโม่หินของบริษัทฯ เป็นโรงโม่หินไร้ฝุ่นที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ
มาตราฐาน ISO 9001:2015
บริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการระบบบริหารคุณภาพ( ISO 9001)มาโดยตลอด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อสนองตอบความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าตลอดไป และด้วยนโยบายคุณภาพอย่างมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ด้วย นโยบายคุณภาพ "สินค้าได้มาตรฐาน พัฒนางานเป็นระบบ" ปัจจุบันบริษัทฯได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากสถาบันนานาชาติ UKAS โดย SGS(Thailand) Limited International Certification Services เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ผู้บริหาพร้อมด้วยพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้ร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจกันปรับปรุงระบบประสานงานภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพกับพนักงงานทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า